Vakcinácie psov

Vakcinácie psov

by | Feb 25, 2024 | Preventívna medicína, Psy

Dôležitosť vakcinácie

Vakcinácia má zásadný význam pre zdravie a dlhovekosť psov. Vakcíny stimulujú imunitný systém psa, aby efektívne bojoval proti infekciám, bez toho, aby došlo k vypuknutiu choroby. Vďaka tomu môžu psy viesť dlhšie a zdravšie životy, pričom sú chránené pred mnohými infekčnými chorobami, ktoré sú inak smrteľné alebo spôsobujú vážne zdravotné komplikácie.

Typy vakcín

Existujú dva hlavné typy vakcín: povinné (základné) a odporúčané (voliteľné).

  • **Povinné vakcíny** sú tie, ktoré chránia pred najčastejšími a najvážnejšími chorobami. Patria sem vakcíny proti besnote, parvoviróze, psinke a hepatitíde. V niektorých krajinách a regiónoch môžu byť právne predpisy týkajúce sa týchto vakcín rôzne, no všeobecne platí, že vakcinácia proti besnote je povinná.
  • **Odporúčané vakcíny** sú odporúčané na základe životného štýlu psa, jeho veku, zdravotného stavu a rizika vystavenia určitým chorobám. Patria sem vakcíny proti bordetelóze, leptospiróze, lymskej borelióze a koronavírusu.

Harmonogram vakcinácie

Harmonogram vakcinácie sa líši v závislosti od veku psa, jeho zdravotného stavu a miestnych zdravotných predpisov. Vo všeobecnosti sa vakcinácia šteniat začína vo veku 6 až 8 týždňov a pokračuje v pravidelných intervaloch až do veku približne 16 týždňov. Dospelé psy by mali byť revakcinované podľa odporúčaní veterinárneho lekára, čo je zvyčajne každý rok alebo každé tri roky, v závislosti od typu vakcíny.

Bezpečnosť a vedľajšie účinky

Vakcinácia je považovaná za bezpečnú a účinnú metódu prevencie chorôb. Vedľajšie účinky sú zriedkavé a väčšinou mierne, zahŕňajúc miestnu bolesť na mieste injekcie, miernu horúčku alebo letargiu. Vzácnym, ale vážnym vedľajším účinkom môže byť alergická reakcia, preto je dôležité po vakcinácii zostať v klinike na pozorovanie po určitú dobu.

Často kladené otázky

**Je vakcinácia naozaj potrebná ak môj pes neopúšťa domov?**
Áno, niektoré choroby, ako je napríklad parvoviróza, môžu byť prenesené na psa aj bez priameho kontaktu s iným zvieraťom.

**Ako dlho trvá, kým vakcína začne pôsobiť?**
Imunitná odpoveď sa obvykle rozvíja do dvoch týždňov po vakcinácii, ale optimálna ochrana sa dosahuje až po sérii vakcín.

**Môže môj pes dostať chorobu, proti ktorej bol očkovaný?**
Aj keď vakcíny výrazne znižujú riziko, žiadna vakcína nie je 100% účinná. V zriedkavých prípadoch môže očkovaný pes ochorenie dostať, ale symptómy budú pravdepodobne miernejšie.

Záver

Vakcinácia je základným kameňom prevencie vážnych chorôb u psov. Majitelia by mali pravidelne konzultovať s veterinárnym lekárom o najlepšom vakcinačnom pláne pre svojho psa, zohľadňujúc jeho individuálne potreby. Starostlivosťou o pravidelnú vakcináciu môžu majitelia zvierat prispieť k ochrane nielen zdravia svojho psa, ale aj zdravia celého spoločenstva zvierat a ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Veterinárna klinika - Logo

Nové články